ทัวร์ในประเทศ
ข้อมูลบริษัท
ถาม-ตอบเรื่องเที่ยวล่องแก่ง ทีลอเล - น้ำตกทีลอเล - ล่องแก่งแม่กลอง 10 แก่ง -

สดชื่นกลางสายน้ำ ล่องแก่ง เดินป่า ต้นน้ำแม่กลอง

  วันที่ 1

 05:30 น. รับที่สถานีขนส่งแม่สอด รับประทานอาหารเช้าแล้วเดินทางสู่อุ้มผางโดยรถปิคอัพ
 11:00 น. ถึงอุ้มผางรับบริการอาหารกลางวันแล้วนั่งรถต่อไปยังบ้านปะหละทะ (27 กม. ) 
 13:00 น. ถึงจุดเริ่มต้นการล่องแก่งจากบ้านปะหละทะชมความหลากหลายทางะรรมชาติของฝั่งลำห้วยแม่กลอง และผจญภัยกับการล่องเรือยางผ่านแก่งพันหลากหลายความสนุกและตื่นเต้น
  17:00 น. ถึงที่พักข้างริมห้วย ตั้งแค้มป์ อาหารเย็นรอบกองไฟ สัมผัสกับธรรมชาติความหนาวเย็นของผืนป่าตะวันตก
      
  วันที่ 2 

07:00 น. รับบริการอาหารเช้าแล้วล่องเรือผจญภัยกับหลากหลายของแก่งต่างๆ อย่างสนุกและระทึกใจ 
11:00 น. ถึงที่พักกะชอจิทะ นำสัมภาระลงจากเรือแล้วล่องต่อ 10 นาทีเพื่อชมความงามของน้ำตกทีลอเล
13:00 น. นำเรือกลับที่พักกะซอจิ้ทะ รับบริการอารเที่ยงแล้วเดินทางต่อไปยังกะซอจี้เล
17:00 น. ถึงกะซอจีเม พักตั้งแค้มป์ รับประทานอาหารเย็น
breitling replica watches uk รอบกองไฟ สัมผัสกับเสียงดนตรีจากธรรมชาตินานาสัตว์และแมลง
      
  วันที่ 3

07:00 น. รับประทานอาหารเช้าแล้วเดินทางสู่บ้านเซปะหละ ใช้เวลาเดินประมาณ 5 ชั่วโมง ( ส่วนใหญ่เป็นทางราบ )
13:00 น. ถึงบ้านเซปะหละ รับประทานอาหารเที่ยง แล้วเดินทางสู่อุ้มผางโดยรถยนต์
15:00 น. ถึงอุ้มผางทำธุระส่วนตัว แล้วนั่งรถกลับสู่แม่สอด
 20:00 น. ถึงแม่สอด ทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเย็น 
 22:00 น. ส่งขึ้นรถที่สถานีขนส่งแม่สอด ด้วยความปลอดภัย
  ________________________________________
  อัตราค่าบริการ 
   รับที่แม่สอด            ท่านละ 3,500 บาท                จำนวน 8 ท่านขึ้นไป
   รับที่อุ้มผาง             ท่านละ 2,900 บาท                จำนวน 8 ท่านขึ้นไป
   รับที่กรุงเทพ           ท่านละ 4,500 บาท                จำนวน 8-10 ท่านต่อรถตู้ 1 คัน 
  ราคานี้รวม  อาหาร 7 มื้อ เริ่มจากมื้อกลางวันแรก และอาหารกลางวันของวันสุดท้าย เต้นท์ รวมช้างขนสัมภาระ และรถรับส่งตลอด   โปรแกรม ( ถ้าเดินไม่ไหวจะใช้บริการนั่งช้างก็ได้แต่ต้องเสียค่าบริการเอง ค่าใช้จ่ายประมาณเชือกละ 2,100 บาท นั่งได้ 2 คน   กรุณาแจ้งก่อนพร้อมการติดต่อ ) และประกันอุบัติเหตุ
 การเตรียมตัว กางเกางขาสั้น  รองเท้าเดินป่า  เสื้อกันฝน  ไฟฉายเล็กๆ
swiss omega replica watches uk ครีมกันแดด ยาทากันยุง รองเท้าแตะ ยารักษโรคประจำตัวจองทัวร์ ผ่านแบบฟอร์ม

คลิก ชมภาพเพิ่มเติมทัวร์นี้

3