ทัวร์ในประเทศ
ข้อมูลบริษัท
ถาม-ตอบเรื่องเที่ยวภูเก็ต เกาะยาวใหญ่ เกาะไข่ เกาะห้อง เกาะยาวน้อย พักบนเกาะยาวใหญ่ 2 คืน

เก็บประสบการณ์ แบบสบายๆ กับวันหยุดพักผ่อนยาวๆ ที่ ภูเก็ต เกาะยาวใหญ่ เกาะไข่ เกาะห้อง เกาะยาวน้อย พักบนเกาะยาวใหญ่ 2 คืน

กำหนดการเดินทาง    8 ท่านเดินทาง

วันแรก ..... กรุงเทพฯ – พังงา

18.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ออกเดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ต รับประทานอาหารเย็น (1) ข้าวกล่องบนรถ

วันที่สอง ..... ภูเก็ต – เกาะยาวใหญ่ – เกาะไข่

เช้า    เดินทางถึง จ.ภูเก็ต ให้ท่านทำธุระส่วนตัว บริการอาหารเช้า (2) อาหารพื้นเมืองสไตล์ภูเก็ต  ติ่มซำ ขนมจีน หลังอาหารนำท่านมายังท่าเรือเจียรวานิช
08.00 น. เดินทางโดยเรือเฟอรี่ ประมาณ 1 ชั่วโมง นำท่านเข้าที่พัก เดอะ เฮพเว้นท์ รีสอร์ท หรือ เทียบเท่า เตรียมพร้อมในชุดท่องเที่ยวทางทะเล โดยนำท่านไปยังเกาะไข่นอก - เกาะไข่ใน สถานที่ดำน้ำตื้นที่สวยที่สุดของอ่าวพังงา ที่เกาะไข่นอก คำน้ำชมประการังน้ำตื้นที่สวยงามมากมาย มีปะการังหลายหลากชนิด และฝูงปลาทะเลมากมาย เช่น ปลาสลิด ปลานกแก้ว ปลาการ์ตูน ฯลฯ ขึ้นไปเที่ยวชมบนเกาะไข่นอก เล่นน้ำที่ชายหาดที่ขาวสะอาด
12.00 น. รับประทานอาหาร (3) ที่ร้านอาหารที่เกาะไข่ใน
13.00 น. เล่นน้ำที่ชายหาดของเกาะไข่ และดำน้ำตื้นชมปะการังและฝูงปลาบริเวณรอบๆ เกาะไข่ใน
15.30 น. เดินทางกลับส่งเข้าที่พักที่เกาะยาวใหญ่ เดอะ เฮพเว้นท์ รีสอร์ท หรือ เทียบเท่า
16.30 น. นำท่านเที่ยวรอบเกาะแวะอ่าวคลองสน เป็นหาดทรายที่ขาวสะอาด มีทิวสนเป็นแนวยาวตลอดชายหาด เงียบสงบ เหมาะแก่การพักผ่อน ยิ่งตอนน้ำลด หาดทรายจะยาวลงไปในทะเล จะมีปูมดแดงออกมาหากินมากมาย  ในตอนเย็นสามารถชมดวงอาทิตย์ตกยามเย็นได้อย่างสวยงาม 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (4) พักผ่อนเต็มที่ เพื่อเตรียมดำน้ำต่อในเช้าวันรุ่งขึ้น

วันที่สาม ..... เกาะยาวใหญ่ เกาะห้อง เกาะผักเบี้ย

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (5) เตรียมความพร้อมในชุดเล่นน้ำทะเล เดินทางไปยังท่าเรือ 
08.00 น. ออกเดินทางไปชมความงามของหมู่เกาะในตำนานของหมู่เกาะบิเละหรือเกาะห้อง  เล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น  เดินศึกษาธรรมชาติที่อ่าวบิเละ ชมความงามของห้องหอของโต๊ะตรีกับพญานาคน้อย   ชมความงามของเกาะรังนกโล๊ะลาดิง  เล่นน้ำและดำน้ำดูปะการังที่เกาะผักเบี้ย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (6)  ที่ชายหาดของเกาะบิเละ หลังอาหารกลางวันว่ายน้ำและพักผ่อนบริเวณชายหาดอ่าว
เละ หรือ พายเรือแคนูคายัค ชมห้องต่างๆ อันตระการตา (ไม่รวมในรายการ) ก่อนกลับขึ้นฝั่งนำท่านชมการเลี้ยงกุ้งมังกรใน
กระชัง ทั่วไปกุ้งมังกร มี 2 ชนิด คือ แบบที่มีสีสรสวยงาม เรียกว่า กุ้งมังกร 7 สี ราคาจะแพง และกุ้งที่ไม่มีสี เรียกว่ากุ้งโค
ราคาจะถูกกว่า กลับมาที่เกาะยาวใหญ่
16.00 น. เดินทางกลับเกาะยาวใหญ่ เข้าที่พัก
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (7) พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ กิจกรรมตกปลาหมึกหอม (ไม่รวมในรายการ)

วันที่สี่ ..... เกาะยาวใหญ่ – เกาะยาวน้อย - ภูเก็ต

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เตรียมเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับในช่วงบ่าย
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า (8) ออกเดินทางมายังท่าเรือ เดินทางไปยังเกาะยาวน้อยชมวิถีชีวิตชาวเลแบบดั้งเดิม Replica Rolex Daytona watches แวะชมหาดป่าทราย  หาดสนงาม  เยี่ยมชมกลุ่มแม่บ้าน บ้านท่า เขา และช่วง 14 ค่ำ ถึง 16 ค่ำ ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์  ที่นี่แห่งเดียวเท่านั้นที่มีน้ำจืด ผุดขึ้นกลางทะเล
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร(9) จากนั้นเดินทางมายังท่าเรือเดินทางโดยเรือเฟอรี่
14.00 น. ออกเดินทางอำลาเกาะยาวใหญ่ ประมาณ 1 ชั่วโมง ถึงเกาะภูเก็ต ทางผ่านชม ตึกเก่าโบราณในเมืองภูเก็ต สไตล์ชิโนโปรตุกีส และซื้อของฝาก เต้าส้อ ,น้ำพริกกุ้งเสียบ (สด อบแห้ง) ,มะม่วงหิมพานต์ ,เครื่องประดับ ฯลฯ
เย็น     รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (10)

วันที่ห้า .....    ภูเก็ต – กรุงเทพฯ

05.00 น. โดยประมาณเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ... ด้วยความประทับใจ

******************************************************************************************
หมายเหตุ...รายการท่องเที่ยวอาจปรับเปลี่ยนหรือสลับโปรแกรมในแต่ละวันได้ ตามความเหมาะสม ซึ่งจะขึ้นอยู่กับกระแสน้ำและคลื่นลม...โดยยึดถือความสะดวกสบายและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ          ท่านละ   8,900   บาท                                                                                                 
ราคานี้รวม    
ค่ารถไป-กลับ บนเกาะเป็นรถท้องถิ่นบางช่วง /ค่าอาหาร 10 มื้อ น้ำดื่มตลอดการเดินทาง ตามรายการ /ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 – 3 ท่าน/ค่าเรือข้ามเกาะ/ค่าเรือท่องเที่ยว/ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ/ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท
ราคานี้ไม่รวม  ค่าใช้จ่ายต่างๆนอกรายการ และค่าภาษีทุกประเภท/ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติ
สิ่งของที่ควรนำติดตัวไป   ครีมกันแดด ยาประจำตัว หมวก แว่นกันแดดเท่ๆ รองเท้าแตะ
******************************************************************************************
ติดต่อสอบถาม

บริษัท กรีน เวย์ ทัวร์ แอนด์ เวิล์ด แทรฟเวล จำกัด 884/2 หมู่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ10270
0-2383-7559,0-2753-4496,08-1918-2892(หนึ่ง)08-1443-5158(วัน)

Replica Rolex Datejust


จองทัวร์ ผ่านแบบฟอร์ม

คลิก ชมภาพเพิ่มเติมทัวร์นี้

3