ทัวร์ในประเทศ
ข้อมูลบริษัท
ถาม-ตอบเรื่องเที่ยวเกาะสิมิลัน - เกาะตาชัย - หมู่เกาะสุรินทร์ เที่ยว 3 เกาะ

เกาะสิมิลัน-ดำน้ำชมปะการัง-จุดชมวิวลานข้าหลวง-เกาะเมี่ยง หรือ เกาะแปด-เกาะตาชัย พิเศษ เกาะกลางทะเลระหว่างสิมิลัน-สุรินทร์-ทับละมุ เที่ยวครั้งเดียว ครบ

กำหนดวันเดินทาง .....  10 - 15 เมษายน 2558 สงกรานต์ (รอบเดียว)

วันแรกของการเดินทาง... กรุงเทพฯ - ท่าเรือทับละมุ จังหวัดพังงา
18.00 น.    พร้อมกันที่จุดนัดหมายที่ 1 ถนนอังรีดูนังต์ หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย  พบทีมงานกรีน เวย์ ทัวร์ รอต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางไปจุดรับที่ 2 
19.00 น.รับที่จุดนัดหมายที่ 2 ปั๊มบางจาก ติดบิ๊กซี พระราม 2 ออกเดินทางไปท่าเรือทับละมุ จังหวัดพังงา ระหว่างทางจะมีการแนะนำทีมงานและผู้ร่วมเดินทาง บริการอาหาร (มื้อที่ 1) และ    เครื่องดื่มบนรถ

วันที่สอง... ทับละมุ – อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน – เกาะสี่ (เกาะเมี่ยง)
06.00 น.    เดินทางถึงท่าเรือทับละมุ ให้ท่านทำธุระส่วนตัวและจัดเตรียมสัมภาระ
07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร หลังอาหารออกเดินทางโดยเรือท่องเที่ยวทางทะเล มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะสิมิลัน สวรรค์ของนักท่องทะเล บริการอาหารว่าง ชา กาแฟ เครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง ตามอัธยาศัย พร้อมทั้งให้ท่านได้เพลิดเพลินกับฝูงปลาโลมาที่อาจจะว่ายน้ำขึ้นมาต้อนรับท่านสู่เกาะสิมิลัน ดื่มด่ำความสวยงามของธรรมชาติ และชมทัศนียภาพแห่งท้องทะเลอันดามัน …
11.30 น.    เดินทางถึงเกาะสี่ (เกาะเมียง) ท่านจะพบน้ำทะเลที่ใสราวกับสระว่ายน้ำ ตื่นตากับน้ำทะเลสีฟ้าตัดกับหาดทรายสีขาว เรือจอดให้ท่านรับประทานอาหาร (มื้อที่ 3) บนเรือ หลังอาหารเจ้าหน้าที่แนะนำการใช้อุปกรณ์ดำน้ำอย่างถูกต้องและปลอดภัย จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับแนวปะการังหน้าเกาะสี่ ท่านจะพบกับกลุ่มปะการังเขากวางดอกไม้ทะเลและปลาการ์ตูนรวมทั้งสัตว์ทะเลหายาก เช่น ปลาไหลมอเรย์ กุ้งมังกร และเต่าทะเล และเดินทางสู่เกาะเจ็ด ชมความงามของแนวปะการังที่สมบูรณ์และฝูงปลาหลากหลาย สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พักกิจกรรมยามบ่าย cheap fake watches uk ท่านสามารถเดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติบนเกาะสี่เส้นทางไปหาดเล็กระยะทาง 300เมตร จุดนี้ท่านสามารถพบเห็นค้างคาวแม่ไก่ตัวใหญ่ๆ บนต้นไม้ได้ระหว่างทาง ถึงหาดเล็กท่านจะได้พบกับหาดทรายขาว น้ำทะเลใสๆ  ให้ท่านอิสระ ถ่ายรูป หรือจะเดินตามหานกชาปีไหน ค้างคาวแม่ไก่ และปูไก่ สัตว์ที่หาพบได้เฉพาะในหมู่เกาะสิมิลัน หรือท่านจะขึ้นจุดชมวิว ลานข้าหลวง ที่สามารถชมทิวทัศน์หมู่เกาะสิมิลันได้ทั้ง 9 เกาะ ทางขึ้นลาดชันและต้อง    ปีนไต่ก้อนหินในบางช่วง หรือเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น.    รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 4) และพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือหาชมปูไก่ยามค่ำคืน

วันที่สาม... เกาะแปด หินเรือใบ - เกาะเก้า -  เกาะตาชัย – เกาะสุรินทร์
06.30 น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ทำธุระส่วนตัว ให้ท่านเก็บสัมภาระ และเตรียมความพร้อมในชุดดำน้ำ07.30 น.    บริการอาหารเช้าบนเรือ (มื้อที่ 5) พร้อมขนมปัง ชา กาแฟ โอวัลติน หลังอาหารออกเดินทางไปเกาะแปด (สิมิลัน) ให้ท่านอิสระกับการเล่นน้ำหน้าหาด และเดินขึ้นพิชิตจุดชมวิวหินเรือใบสัญลักษณ์ของเกาะสิมิลัน เก็บภาพความประทับใจให้เพียงพอ สมควรแก่เวลาเดินทางไปเกาะตาชัย
11.00 น.    เดินทางถึงเกาะตาชัย ซึ่งเป็นเกาะที่ยังคงรักษาสภาพธรรมชาติได้เป็นอย่างดี นำท่านดำน้ำชมปะการังบริเวณด้านเหนือของเกาะ
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) บนเกาะตาชัย หลังอาหารสัมผัสกับหาดทรายขาวละเอียดดุจผงแป้งให้ท่านสัมผัสกับความบริสุทธิ์ของเกาะตาชัยอย่างเต็มอิ่ม หรือดำน้ำชมปะการังบริเวณหน้าเกาะ  ได้เวลานำท่าน.เดินทางไปยังเกาะสุรินทร์
17.00 น.    เดินทางถึงเกาะสุรินทร์เหนือ นำท่านเข้าที่พักที่อ่าวช่องขาด (เต็นท์หรือบ้านพัก)
18.30 น.    รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 7) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่... อ่าวสุเทพ-เกาะตอลินลา-อ่าวผักกาด-อ่าวแม่ยาย-อ่าวจาก
06.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ทำธุระส่วนตัว ให้ท่านเตรียมความพร้อมในชุดดำน้ำ
08.00 น. บริการอาหารเช้าบนเรือ (มื้อที่ 8) พร้อมขนมปัง ชา กาแฟ โอวัลติน นำท่านเดินทางไป“อ่าวแม่ยาย” เป็นจุด
ดำน้ำที่นักท่องเที่ยวจะพบดอกไม้ทะเลและปลาการ์ตูนส้มขาว หรือ “นีโม” ได้อย่างใกล้ชิด  นอกจากนี้ท่านอาจพบกับ “ปลาไหลมอเรย์” และ “ปลาสิงโต” ได้ไม่ยาก แล้วไปต่อที่ “อ่าวจาก” เป็นจุดที่มีปะการังที่สมบูรณ์เป็นแนวยาวและกว้างไกลมากและเป็นแหล่งชุมนุมของฝูงปลามากมาย ปิดท้ายภาคเช้าด้วยการดำน้ำชมปะการังที่หาดไม้งาม
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) บนเรือที่หาดไม้งาม หลังอาหารนำท่านขึ้นหาด ชมฝูงปลาฉลามที่อาศัยอยู่บริเวณป่าชายหาดที่ยังอุดมสมบูรณ์ จากนั้นเดินทางไปอ่าวสุเทพ จุดนี้ท่านสามารถพบกัลปังหา ซึ่งพบได้ยากในการดำน้ำตื้น จากนั้นเดินทางสู่ “เกาะตอลินลา” ที่นี่ท่านสามารถเห็น “เต่าทะเล” ที่วนเวียนอยู่บริเวณนี้แล้วไปต่อที่ “อ่าวเต่า” เป็นจุดที่มีปะการังหนาแน่น สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 10)

วันที่ห้า... บ้านมอร์แกน-อ่าวช่องขาด-คุระบุรี-อาบน้ำแร่ระนอง
06.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ทำธุระส่วนตัว เก็บสัมภาระ และเตรียมความพร้อมในชุดสวมใส่สบาย ทีมงานนำสัมภาระขึ้นเรือ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (11) บนเรือ นำท่านไปชมหมู่บ้านทะเล “มอแกน” ชาวทะเลที่อาศัยอยู่ประจำบนเกาะนี้ เที่ยวชมหมู่บ้านและเลือกซื้อของที่ระลึกที่ชาวมอแกนทำขึ้นเอง เดินทางกลับท่าเรือคุระบุรี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 12) บนเรือ
14.30 น. ถึงคุระบุรี เปลี่ยนเป็นรถคันเดิมออกเดินทางไปจังหวัดระนอง และเดินทางสู่สวนสาธารณะรักษะวาริน ให้ท่านผ่อนคลายแช่น้ำแร่ธรรมชาติหรืออาบน้ำแร่กันตามอัธยาศัย
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ (13) ที่ร้านอาหาร หลังอาหารเดินทางไปแวะซื้อของฝากที่จังหวัดชุมพร

วันที่หก... ระนอง-กรุงเทพฯ
04.30 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ..ด้วยความประทับใจ
******************************************************************
หมายเหตุ... รายการท่องเที่ยวอาจปรับเปลี่ยนในแต่ละวันได้ ตามความเหมาะสม ซึ่งจะขึ้นอยู่กับกระแสน้ำและ
คลื่นลม โดยยึดถือความสะดวกสบายและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ     พักเต็นท์ 3 คืน                 ท่านละ     10,900    บาท
             พักบ้านปรับอากาศ 1 คืน/พัดลม 2 คืน    เพิ่มท่านละ  2,400    บาท
             พักบ้านพัดลม 3 คืน                เพิ่มท่านละ  2,100    บาท
             เด็ก อายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ ลด 1,000 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี ไม่ใช้ที่นั่งบนรถ ไม่คิดค่าบริการ
              ไม่รวมค่ารถจากกรุงเทพฯ ลดท่านละ  1,200  บาท

ราคานี้รวม ::
  ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น ตลอดการเดินทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-จ.พังงา-กรุงเทพฯ /ค่า        เรือไป-กลับ หมู่เกาะสิมิลัน-สุรินทร์ และท่องเที่ยวตลอดการเดินทาง /ค่าอาหาร 13 มื้อ             พร้อมน้ำดื่ม-กาแฟ-โอวัลติน-น้ำอัดลม ตลอดการเดินทาง /ค่าที่พัก เต็นท์ 3 คืน (เต็นท์ของ        อุทยานฯ) หรือบ้านพัก พร้อมเครื่องนอน /ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ สิมิลัน-สุรินทร์ ค่าเรือเล็ก        สำหรับขนถ่ายและอุปกรณ์ดำน้ำ /ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว /ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000         บาท
อัตรานี้ไม่รวม :: ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ และค่าภาษีทุกประเภท

-------------------------------------------------------------------
บริษัท กรีน เวย์ ทัวร์ แอนด์ เวิล์ด แทรฟเวล จำกัด  replica breitling watches uk
884/2 หมู่ 7ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2753-4496, 0-2383-7559, 08-1918-2892 (หนึ่ง),08-1443-5158 (วัน)


จองทัวร์ ผ่านแบบฟอร์ม

คลิก ชมภาพเพิ่มเติมทัวร์นี้

3